Javna nabava

Izobrazba u području javne nabave

Temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave Klasa: UP/I-406-01/21-01/04, Urbroj: 517-08-04-02-03-21-2 od 25. kolovoza 2021. godine, Učilište Maestro upisano je u Registar nositelja programa pod Evidencijskim brojem 89. Ovlaštenjem je omogućeno da Učilište Maestro provodi izobrazbe i programe usavršavanja u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave traje 50 nastavnih sati te se pohađanjem izobrazbe dobiva potvrda temeljem koje možete pristupiti ispitu pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za trgovinu i politiku javne nabave, čijim polaganjem dobivate certifikat u području javne nabave.

Da bi se dobiveni certifikat obnovio, potrebno je u roku od 3 godine od datuma početka valjanosti certifikata pohađati programe usavršavanja u području javne nabave u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata.

 

Predavači

  •  mr.sc Lidija Radaković (dipl. ekonomist)
  • Tatjana Perutka (dipl. pravnik)

 

 

Edukacije