Osnovno obrazovanje odraslih

Financiranje osnovnog obrazovanja odraslih

Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema propisanome Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (NN, broj 136/2003.).

Vlada Republike Hrvatske pokrenula je u skladu s Rezolucijom Ujedinjenih naroda o desetljeću pismenosti u razdoblju od 2003. do 2012. godine projekt
„Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti – Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. – 2012.“.

Projekt se provodio pod vodstvom i praćenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, a nositelji aktivnosti su uredi državne uprave u županijama i ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

Sukladno modelu usvojenom u projektu „Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti – Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. – 2012.“, svake godine u Državnome proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje polaznika programa osnovnog obrazovanja odraslih. Time se osobama starijim od 15 godina omogućava završavanje osnovnog obrazovanja odraslih.

Polaznicima koji na ovaj način završe osnovno obrazovanje također se omogućuje osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova u nekom zanimanju, a u svrhu lakšeg zapošljavanja.

Dakle, za polaznike je završavanje osnovnog obrazovanja besplatno. Polaznici uključeni u projekt opismenjavanja mogu besplatno završiti i program osposobljavanja za jednostavnija zanimanja.

Osobe koje nemaju završenu osnovnu školu mogu se javiti u ured državne uprave u svojoj županiji kako bi dobili relevantne informacije vezano uz ustanove koje na području njihove županije provode osnovno obrazovanje odraslih.

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja