Njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama

Opis programa

Cilj ovog osposobljavanja je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina u području njege nepokretnih i pokretnih korisnika kao i kod postupanja s umrlom osobom. Polaznici će naučiti o važnosti održavanja osobne higijene korisnika vezano uz specifičnosti zdravstvenog stanja ili pokretljivosti korisnika uz poštovanje njihove privatnosti i dostojanstva.
Polaznici će nakon ovog osposobljavanja također steći znanja i vještine vezano uz sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja i padova korisnika kao i samostalno prepoznati znakove promjene tjelesne temperature te usvojiti metode za snižavanje i održavanje tjelesne temperature korisnika.

Trajanje u satima

 • VPUP: 155 sati
 • UTR: 455 sati
 • SAP: 165 sati

Cijena programa

Redovna cijena programa je  1.025,68 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a.

Kompetencije

 • Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 • Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 • Provesti osobnu higijenu korisnika
 • Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 • Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 • Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 • Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 • Pružiti prvu pomoć korisniku
 • Uočiti promjene kod korisnika
 • Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 • Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 • Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu
 • Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 • Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature
 • Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima

Uvjeti upisa

 • Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO (osnovna škola)
 • Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja/njegovateljice
 • Najmanje navršenih 18 godina

Informiraj se

Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina.

Kontaktiraj nas

Odaberite program koji želite pohađati i kontaktirajte naše Učilište.

Prijavi se

Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer
Prijavi se