Rukovanje utovarivačem

Opis programa

Cilj osposobljavanja je polaznicima omogućiti  stjecanje znanja i vještine za   pravilno rukovanje i izvođenje radnih postupaka utovarivačem. Kroz teorijski dio nastave  usvajaju se znanja o vrstama, dijelovima i tehničkim karakteristikama utovarivača, dodacima i alatima utovarivača, njihovoj primjeni, zaštiti od požara.

Polaznici će izvesti sve pripremne radnje prije pokretanja utovarivača, te  demonstrirati pokretanje pogonskog dijela utovarivača; manevarske mogućnosti utovarivača kod radova utovara, prijenosa i podizanja tereta.

Polaznici će biti osposobljeni da mogu prepoznati različite vrste utovarivača, njegove karakteristike, alate i dodatke. Također će moći utvrditi radni učinak utovarivača ovisno o vrsti aktivnosti, izračun radnog sata utovarivača s kalkulacijom troškova, te provesti kontrolu kvalitete izvedbe.

Trajanje u satima

 • VPUP: 80 sati
 • UTR: 120 sati
 • SAP: 50 sati

Cijena programa

Redovna cijena programa je  1.343,82 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a

Kompetencije

 • Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 • Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 • Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 • Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 • Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 • Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 • Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 • Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 • Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 • Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 • Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 • Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Uvjeti upisa

 • cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje utovarivačem
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Informiraj se

Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina.

Kontaktiraj nas

Odaberite program koji želite pohađati i kontaktirajte naše Učilište.

Prijavi se

Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer
Prijavi se