Održiva uporaba pesticida

Sigurno rukovanje s pesticidima

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj: 14/14.), članka 9. i članka 10. stavka 3. i 4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj: 142/12. Učilište Maestro, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, ovlašteno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

 

Dokumenti

 • Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
 • Uputa za popunjavanje Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
 • Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja
Modul za profesionalne korisnike
 1. OPG i drugi poljoprivrednici
 2. Tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
 3. Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine
 4. Profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu

Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti.

Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika.

Modul za distributere
 1. Vlasnici rješenja o registraciji i njihovi zastupnici
 2. Uvoznici i distributeri pesticida
 3. Trgovci na veliko i malo pesticidima, prodavači pesticida
 4. Djelatnici u nabavi pesticida

Distributer je fizička ili pravna osoba, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače, koja stavlja na tržište pesticide.

Modul za savjetnike
 1. Javni i privatni savjetnici
 2. Savjetnici u prodaji
 3. Tehnolozi u poljoprivrednoj proizvodnji

Savjetnik je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući prema potrebi privatne samozaposlene osobe javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo.

Uvjeti za pohađanje edukacije

Profesionalni korisnici – završena osnovna škola u trajanju od 8 godina.

Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu-radnik/zaposlenik – SSS poljoprivrednog ili šumarskog smjera, te odslušani predmeti iz zaštite bilja.

Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu kao odgovorna osoba – preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke i položeno 150 sati modula iz zaštite bilja.

Savjetnik – diplomski/preddiplomski sveučilišni ili stručni studij agronomske ili šumarske struke, te položeno 90 sati modula iz zaštite bilja

Savjetnik-prodavač – SSS poljoprivrednog ili šumarskog smjera, te odslušani predmeti iz zaštite bilja

Distributer kao odgovorna osoba – Diplomski/preddiplomski sveučilišni ili stručni studij agronomske ili šumarske struke, te položeno 90 sati modula iz zaštite bilja.

Distributer radnik/zaposlenik – SSS u trajanju od 4 godine.

Potrebna upisna dokumentacija
 1. Prijavnica
 2. Rodni list
 3. Osobna iskaznica
 4. Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju