Montiranje i spajanje sunčevih toplinskih sustava i kolektora

Opis programa

Ciljevi programa su razvoj znanja i vještina potrebnih za montiranje sunčevih toplinskih sustava i spajanje istih prema zadanim specifikacijama na postojeći sustav grijanja;  upoznavanje s principima izmjene topline potrebne za normalno funkcioniranje sunčevog toplinskog sustava, statikom i čvrstoćom sunčevih toplovodnih sustava kao i sa svim dijelovima sustava; usmjeravanje na odabir najpogodnijih sunčevih toplinskih kolektora za montažu i upućivanje u pravila montaže na ravni i/ili kosi krovovima; usvajanje znanja potrebnih za spajanje na sustave za pripremu tople vode, radijatorsko/podno grijanje te za zagrijavanje bazena.

Trajanje u satima

  • VPUP: 44 sata
  • UTR: 100 sati
  • SAP: 56 sati

Cijena programa

Redovna cijena programa je  1.704,82 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a.

Kompetencije

  • Znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
  • Pripremiti i prilagoditi pojedine nosače solarnih kolektora prema mjestu ugradnje
  • Znati montirati set ulaza hladne vode, spremnik, set izlaza tople vode i ekspanzijsku posudu
  • Znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
  • Znati povezati solarni toplovodni sustav na postojeći sustav za grijanje i PTV
  • Znati spojiti vod za recirkulaciju

Informiraj se

Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina.

Kontaktiraj nas

Odaberite program koji želite pohađati i kontaktirajte naše Učilište.

Prijavi se

Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer
Prijavi se