Specijalist za digitalni marketing

Opis programa

Cilj programa je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za planiranje digitalne marketinške strategije poslovanja sa svrhom izgradnje dugoročnih odnosa s potrošačima i oblikovanjem mape korisničkog putovanja.  Polaznici će razlikovati opcije budžeta prema trendovima potrošnje potrošača u cilju razvoja digitalne marketinške kampanje. Polaznici će moći izraditi web sjedište,  odabrati društvene mreže na kojima će oblikovati komunikacijski profil te kreirati i upravljati e-mail kampanjom vodeći računa o kreiranom sadržaju i kanalu na  kojem se kampanja provodi s ciljem povećanja vidljivosti poslovanja. Polaznici će identificirati značaj i namjenu kontekstualnog oglašavanja i „remarketinga“ u poslovanju uz korištenje općih copywriting pravila, kreirati i rasporediti sadržaj prilagođen za objavu te analizirati uspješnost digitalne kampanje putem Google Analytics računa.

Trajanje u satima

 • VPUP: 25 sati
 • UTR: 120 sati
 • SAP: 155 sati

Cijena programa

 • Redovna cijena programa je  506,87 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a.

Kompetencije

 1. primijeniti digitalne marketinške strategije u poslovanju
 2. odabrati promotivne aktivnosti u provedbi odabrane digitalne marketinške strategije
 3. koristiti različite kanale digitalnog marketinga u cilju povećanja vidljivosti u poslovanju
 4. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 5. koristiti alate za izradu web dizajna i web sučelja
 6. oblikovati web sjedište u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja
 7. izraditi responzivni i adaptivni dizajn primjenom zadanog vizualnog identiteta
 8. identificirati tip, vrstu, svrhu web rješenja i ciljanu skupinu korisnika
 9. koristiti društvene mreže ovisno o ciljnoj skupini korisnika u cilju povećanja vidljivosti u poslovanju
 10. komunicirati sa suradnicima i poslovnim klijentima u online okruženju u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja
 11. prilagoditi korisničko sučelje ovisno o povratnim informacijama o korisničkom iskustvu
 12. kreirati e-mail kampanju za jačanje digitalne komunikacije u poslovanju
 13. oblikovati sadržaj prilagođen za objavu s obzirom na odabrani kanal digitalnog marketinga
 14. analizirati uspjeh na različitim kanalima digitalnog marketinga u skladu s planiranim ciljevima

Informiraj se

Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina.

Kontaktiraj nas

Odaberite program koji želite pohađati i kontaktirajte naše Učilište.

Prijavi se

Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer
Prijavi se