Rukovanje dozerom

Opis programa

Cilj osposobljavanja je osposobiti polaznike da mogu razlikovati vrste dozera, njegove karakteristike, alate i dodatke. Polaznici će moći utvrditi radni učinak dozera ovisno o vrsti aktivnosti, izračun radnog sata dozera s kalkulacijom troškova. Polaznici će također naučiti kontrolu kvalitete izvedbe.

Polaznici će izvesti sve pripremne radnje prije pokretanja dozera te demonstrirati pokretanje pogonskog dijela dozera; manevarske mogućnosti dozera kod radova koje izvodi: iskop tla ili trošne stijene, struganje pomoću njegova osnovnog alata tzv. noža (na prednjoj strani) dozera, transport iskopanog materijala, guranje te odlaganje materijala odnosno razastiranje i planiranje odloženog materijala.

Trajanje u satima

 • VPUP: 80 sati
 • UTR: 120 sati
 • SAP: 50 sati

Cijena programa

 • Redovna cijena programa je 1.343,82 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a.

Kompetencije

 • Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 • Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 • Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 • Rukovati dozerom pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 • Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 • Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 • Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 • Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 • Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 • Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 • Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 • Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Uvjeti upisa

 • cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje dozerom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Informiraj se

Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina.

Kontaktiraj nas

Odaberite program koji želite pohađati i kontaktirajte naše Učilište.

Prijavi se

Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer
Prijavi se