Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Opis programa

Cilj osposobljavanja je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru primjenom digitalnih tehnologija na ekološki prihvatljiv način uz korištenje zelenih energija.

Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru temelji se na korištenju digitalnih i zelenih tehnologija: digitalnih u dijelu rukovanja i upravljanja uz korištenje odgovarajućih tehnologija, a zelenih u dijelu korištenja ekološki prihvatljivih načina pogona viličara u skladišnom prostoru.

Polaznici će biti osposobljeni za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru u dijelu pripreme viličara za rad, rukovanje viličarom pri zahvatu prenošenju i odlaganju različitih vrsta tereta, provođenje pregleda viličara, utvrđivanje i prijavljivanje kvarova na viličaru, korištenje tehničke dokumentacije viličara kao i korištenje sredstava osobne zaštite u skladu s pravilima i propisima zaštite na radu u skladištima i pri rukovanju viličarom.

Trajanje u satima

  • VPUP: 24 sata
  • UTR: 117 sati
  • SAP: 9 sati

Cijena programa

Redovna cijena programa je  469,00 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a

 

Kompetencije

  1. Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
  2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
  3. Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
  4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
  5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
  6. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
  7. Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

Informiraj se

Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u Katalogu vještina.

Kontaktiraj nas

Odaberite program koji želite pohađati i kontaktirajte naše Učilište.

Prijavi se

Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer
Prijavi se