Vaučeri

Sve vijesti iz kategorije

Internetski marketing i brendiranje

Digitalni marketing igra ključnu ulogu u savremenom poslovnom svijetu, omogućavajući kompanijama da dosegnu svoju ciljanu publiku na efikasan i jedinstven način putem digitalnih kanala.

read more

Knjigovođa

Nauči voditi poslovne knjige, usklađivati evidencije poslovnih događaja, te pripremati složene financijske izvještaje, služeći se pritom relevantnim knjigovodstvenim softverima.

read more

Montiranje dizalice topline

Nauči montirati dizalice topline primjenjujući praktične vještine i teorijsko znanje potrebno za uspješno postavljanje i instalaciju dizalica topline.

read more